Giới thiệu 15 đề ôn tập kiểm tra chương lượng giác lớp 11 có đáp án và hướng dẫn giải

Để làm tốt các bài toán trong bộ 15 đề kiểm tra ôn tập chương lượng giác lớp 11 các em cần vững những kiến thức sau. Khi đã ôn vững kiến thức các em bắt đầu làm từng đề kiểm tra trong thời gian nhất định. Sau khi làm xong thì kiểm tra đáp án và hướng dẫn giải để biết kết quả và có thể rút kinh nghiệm qua những câu chưa đạt.

15 đề ôn tập kiểm tra lượng giác 11 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Kiến thức lượng giác ở lớp 10

Trong cuối chương trình lớp 10, các em học sinh sẽ được làm quen với chương lượng giác. Trong chương này, các em sẽ học các kiến thức về cung và góc lượng giác. Để làm tốt các dạng bài tập về lượng giác yêu cầu các em phải nắm vững các công thức. Do đó, chúng tôi đã biên soạn các công thức lượng giác toán 10 đầy đủ nhất bao gồm các công thức lượng giác cơ bản và nâng cao mà chúng ta thường xuyên dùng để giải bài tập. 

Các em hãy ôn tập để nhớ lại và lắm vững những công thức lượng giác cơ bản. Từ đó sẽ có cơ sở giải đề được tốt.

Kiến thức lượng giác lớp 11

Các em cần lắm vững kiến thức căn bản phần hàm số lượng giác: Tính tuần hoàn, chu kỳ của hàm số lượng giác. Tính tăng giảm của hàm số lượng giác. Phép biến đổi đồ thị hàm số lượng giác. Các em cần biết phương pháp giải các phương trình lượng giác cơ bản và một số dạng nâng cao.

. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
• Dạng 1: asin2x+bsin⁡x+c=0 (a≠0;a,b,c∈R).
Cách giải: Đặt t=sin⁡x, điều kiện |t|≤1, đưa phương trình asin2x+bsin⁡x+c=0 về phương trình bậc hai theo t, giải tìm t, chú ý kết hợp với điều kiện của t rồi giải tìm x.

• Dạng 2: acos2x+bcos⁡x+c=0 (a≠0;a,b,c∈R).
Cách giải: Đặt t=cos⁡x, điều kiện |t|≤1, đưa phương trình acos2x+bcos⁡x+c=0 về phương trình bậc hai theo t, giải tìm t, chú ý kết hợp với điều kiện của t rồi giải tìm x.

• Dạng 3: atan2x+btan⁡x+c=0 (a≠0;a,b,c∈R).
Cách giải: Điều kiện cos⁡x≠0 ⇔x≠π2+kπ (k∈Z).
Đặt t=tan⁡x (t∈R), đưa phương trình atan2x+btan⁡x+c=0 về phương trình bậc hai theo t, chú ý khi tìm được nghiệm x cần thay vào điều kiện xem thoả mãn hay không.

• Dạng 4: acot2x+bcot⁡x+c=0 (a≠0;a,b,c∈R).
Cách giải: Điều kiện sin⁡x≠0 ⇔x≠kπ (k∈Z).
Đặt t=cot⁡x (t∈R), đưa phương trình acot2x+bcot⁡x+c=0 về phương trình bậc hai theo ẩn t, giải tìm t rồi tìm x, chú ý khi tìm được nghiệm cần thay vào điều kiện xem thoả mãn hay không.

Ứng dụng để tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất…

Sau đây là phần chia sẻ 15 đề ôn tập kiểm tra chương lượng giác lớp 11 .

Nhận gia sư dạy kèm môn toán, lí, hóa tại Bình Dương: Thầy Vũ Nhân đảm bảo uy tín chất lượng, thiết kế giảng dạy theo chương trình mới nhất, phương pháp chuyên biệt cho từng đối tượng học sinh.