Bộ 10 đề kiểm tra chương 1 và 2 đại số 10 ôn tập môn toán lớp 10

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bộ đề kiểm tra chương 1 và 2 đại số 10 rất hay và đầy đủ. Bộ gồm 10 đề dùng để ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải bài tập phần mệnh đề – tập hợp. Kết hợp với bài tập phần hàm số bậc nhất và bậc 2.

Bộ 10 đề ôn tập kiểm tra chương 1 và chương 2 đại số 10

Lý thuyết về mệnh đề

1. Mệnh đề là gì

Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

2. Mệnh đề chứa biến

Mệnh đề chứa biến là câu khẳng định mà sự đúng đắn, hay sai của nó còn tùy thuộc vào một hay nhiều yếu tố biến đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n chia hết cho 3″ không phải là mệnh đề, vì không thể xác định được nó đúng hay sai.

Nếu ta gán cho n giá trị (n= 4) thì ta có thể có một mệnh đề sai.

Nếu gán cho n giá trị (n= 9) thì ta có một mệnh đề đúng.

3. Phủ định của một mệnh đề A, là một mệnh đề, kí hiệu là overline{A}. Hai mệnh đề A và overline{A} có những khẳng định trái ngược nhau.

Nếu A đúng thì overline{A} sai.

Nếu A sai thì overline{A} đúng.

4. Theo mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo có dạng: “Nếu A thì B“, trong đó A và B là hai mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A Rightarrow B. Tính đúng, sai của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A Rightarrow B chỉ sai khi A đúng và B sai.

5. Mệnh đề đảo

Mệnh đề “BRightarrow A” là mệnh đề đảo của mệnh đề A Rightarrow B.

6. Mệnh đề tương đương

Nếu A Rightarrow B là một mệnh đề đúng và mệnh đề BRightarrow A cũng là một mệnh đề đúng thì ta nói A tương đương với B, kí hiệu: A Leftrightarrow B.

Khi A Leftrightarrow B, ta cũng nói A là điều kiện cần và đủ để có B hoặc A khi và chỉ khi B hay A nếu và chỉ nếu B.

7. Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃

Cho mệnh đề chứa biến: P(x), trong đó x là biến nhận giá trị từ tập hợp X.

– Câu khẳng định: Với x bất kì thuộc (X) thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ XP(x)

– Câu khẳng định: Có ít nhất một x ∈ X (hay tồn tại x ∈ X để P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

Về chương 2

Bài tập chương 2 gồm phần hàm số bậc nhất và bậc 2 gồm những dạng toán điển hình. Tích hợp bao gồm đầy đủ các các chủ đề như tập xác định, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Các phần đồ thị hàm bậc nhất và bậc hai, sự tương giao giữa 2 đồ thị. Nhận dạng đồ thị, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất…

Sau đây là phần bộ đề kiểm tra chương 1 và 2 đại số 10 mà chúng rôi xin được chia sẻ. Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải về để tiện sử dụng. Xin cảm ơn.